Reset síťových nastavení ve WINDOWS

Reset síťových nastavení ve WINDOWS

Síťová karta (Network Interface Controller) slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do příslušného slotu základní desky nebo je na základní desce integrovaná. V případě nevhodného nastavení, které může vést až k nefunkčnosti síťového připojení a všechny rady nevedou ke kýženému výsledku je vhodné resetovat

FTP Command Line

FTP Command Line

FTP (File Transfer Protocol) is the most popular protocol to transfer files (download and upload) from one system to another system. It provides the fastest way transfer files. There is much application available on Linux and windows to FTP services like vsFTPd, proFTPd for Linux, FileZilla Server for windows. There are various ways to connect

Install Joomla on Ubuntu

Install Joomla on Ubuntu

This document describes how to install and configure Joomla on Ubuntu 14.04. Joomla is an immensely popular and award-winning open source Content Management System (CMS) that enables users to build websites and create potent online applications in an unperturbed manner. Absolute user-friendliness and flexibility make Joomla amongst the most sought-after CMS softwares. It uses a

CSS Selectors

CSS Selectors

A CSS selector is the part of a CSS rule set that selects the content you want to style. Let’s look at all the different kinds of selectors available, with a brief description of each. Universal Selector The universal selector works like a wild card character, selecting all elements on a page. You’ll recall, from

PowerShell change file/folder date

PowerShell change file/folder date

Windows PowerShell je rozšiřitelný textový (řádkový) shell se skriptovacím jazykem od společnosti Microsoft. Produkt je založen na platformě .NET Framework a z toho vyplývá i jeho odlišnost od ostatních shellů, místo textové roury, jak je tomu u UNIX shellu, obsahuje PowerShell rouru objektovou. PowerShell 2.0 je volitelnou součástí systémů Windows XP SP3, Windows Server 2003,